Làm mạch khuếch đại 2 kênh cho thiết bị nghe âm thanh cá nhân

Mạch dùng IC LM380 với điện áp nguồn đơn chạy khoảng từ 9V tới 15V. Mạch cho công suất khoảng 2 – 3W tải loa 8R, mạch phù hợp với thiết bị nghe cá nhân 2 kênh (bạn phải sử dụng tới 2 IC, mỗi IC LM380 dùng cho một kênh). Mạch sử dụng tụ điện phân cực C3 cho phần đầu vào và C13 cho phần xuất âm, các tụ hóa nên lựa loại chịu điện áp khoảng 25V là tốt.