Hệ thống Simatic HMI lập trình với WinCC flexible


Giới thiệu về SIMATIC HMI
Tính minh bạch lớn nhất là cần thiết cho người vận hành làm việc trong môi trường mà các quá trình đang trở nên càng phức tạp và các yêu cầu cho các chức năng của máy móc và thiết bị đang tăng lên. HMI cung cấp sự minh bạch này. Hệ thống HMI giới thiệu giao diện giữa người vận hành và máy móc, thiết bị. Do đó, có một giao diện giữa người vận hành và WinCC flexible (tại thiết bị HMI) và một giao diện giữa WinCC flexible và bộ điều khiển. Một hệ thống HMI đảm nhiệm các nhiệm vụ sau:

* Hiển thị quá trình:
Quá trình được hiển thị trên thiết bị HMI. Màn hình trên thiết bị HMI được cập nhật một cách năng động. Điều này được dựa trên các sự chuyển tiếp quá trình.
* Điều khiển vận hành của quá trình:
Người vận hành có thể điều khiển quá trình bởi GUI. Ví dụ, người vận hành có thể đặt trước các giá trị tham khảo cho điều khiển hay khởi động một động cơ.
* Hiển thị các cảnh báo:
Các quá trình nghiêm trọng tự động khởi phát báo động, ví dụ, khi giá trị đặt được vượt quá.
* Lưu trữ các giá trị và cảnh báo quá trình
Hệ thống HMI có thể ghi lại các cảnh báo và giá trị quá trình. Tính năng này cho phép bạn lưu giữ các dãy quá trình và lấy ra các dữ liệu của sản xuất từ trước.
* Ghi chép các cảnh báo và các giá trị quá trình:
Hệ thống HMI có thể đưa ra các báo cáo giá trị quá trình và các cảnh báo. Tính năng này cho phép bạn in ra các dữ liệu sản xuất ở cuối của ca làm việc.
* Quản lí thông số máy móc và quá trình:
Hệ thống HMI có thể lưu giữ các thông số của các quá trình và máy móc dưới dạng công thức. Ví dụ, bạn có thể download những thông số trên một đường dẫn từ thiết bị HMI tới PLC để thay đổi toàn kiểu sản xuất của sản phẩm.

SIMATIC HMI

SIMATIC HMI đề xuất một sự tích hợp tổng thể, hệ thống nguồn cung cấp đơn cho các tác vụ giám sát và điều khiển vận hành bộ phân phối. Với SIMATIC HMI, bạn luôn làm chủ quá trình và giữ máy móc và thiết bị của bạn luôn chạy.
Ví dụ của hệ thống SIMATIC HMI là các panel sờ nhỏ cho sử dụng trực tiếp cho máy móc.
Hệ thống SIMATIC HMI sử dụng cho điều khiển và giám sát các thiết bị sản xuất tiêu biểu cho sự kết thúc cao hơn của hình ảnh sản xuất. Những cái này bao gồm hệ thống client/server hiệu năng cao.

Integration of SIMATIC WinCC flexible
WinCC flexible là phần mềm HMI cho các khái niệm tự động hóa định hướng máy móc bảo vệ tương lai.

WinCC flexible system overview
Hệ thống thiết kế WinCC flexible là một phần mềm cho việc điều khiển tất cả các tác vụ cấu hình đặc biệt. Phiên bản WinCC flexible xác định thiết bị HMI trong hình ảnh SIMATIC HMI có thể được cấu hình.

WinCC flexible Rutime
Là phần mềm hiển thị quá trình. Bạn thực hiện dự án trong chế độ quá trình trong Runtime.

WinCC flexible options
Các tùy chọn cho phép bạn mở rộng tính năng tiêu chuẩn của WinCC flexible.

Phần mềm WinCC Flexible 2008 SP3 Full

WinCC Flexible 2008 là phần mềm để lập trình HMI (Humen Machine Interface) OP/TP mới của SIEMENS và cũng là phần mềm SCADA chạy Runtime trên máy tính luôn, bởi tính tiện dụng của nó nên đối với sinh viên điện tự động hóa cũng như các kĩ sư thì nó là một phần mềm không thể thiếu.

WinCC Flexible cũng là công cụ thay cho Protool trước đây (bản cuối cùng là Protool 6.0 SP3 ) …

Hỗ trợ hệ điều hành:
* Microsoft Windows XP SP3
* Microsoft Windows Vista Business (32-Bit), Ultimate (32-Bit)
Giới hạn:
* WinCC flexible Runtime cấu hình tối đa với 4096 PowerTags

Tải phần mềm để lập trình HMI WinCC Flexible 2008 mới nhất tại đây

Lưu ý: password giải nén (nếu có): dientudong.com

Link tổng hợp download phần mềm SIEMENS: PLC, HMI, SCADA, WINCC cũng như key full